Reico- Vital Systeme – równowaga mineralna

Minerały i pierwiastki śladowe są niezbędnymi i bardzo cennymi substancjami dla prawidłowego funkcjonowania zarówno organizmu ludzkiego, jak i zwierzęcego. Ważne jest nie tylko ilość substancji, które mają zostać podane, ale także ich forma i związek, w jakim są przyjmowane. Ciało nie może ich tworzyć, więc należy je przyjmować z pożywieniem.

Składniki mineralne są zaangażowane do budowy tkanek ciała, umożliwiają utrzymanie stałego ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych, regulują, oraz pobudzają procesy metaboliczne i są również ważne w przewodzeniu impulsów nerwowych. Są używane jako aktywatory lub składniki hormonów i enzymów. Wiele minerałów odgrywa ważną rolę w zapobieganiu „chorobom cywilizacyjnym” ludzi i zwierząt. Wykonują jeszcze  wiele innych ważnych funkcji. Brak minerałów powoduje awarię i nieprawidłowe funkcjonowanie systemu.

Minerały są, obok witamin tymi związkami, bez których nie możliwe byłoby życie. Stanowią one 4% masy ciała.

Składniki mineralne dzieli się na dwie zasadnicze grupy:
– makroelementy: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor, siarka
– mikroelementy: cynk, żelazo, miedź, mangan, fluor, jod, selen, chrom.

Organizm ludzki i organizm psa nie jest w stanie wytworzyć minerałów. Muszą być one dostarczone wraz z pożywieniem i to w odpowiednich ilościach oraz proporcjach.

Niestety nasz pokarm jest coraz bardziej ubogi w składniki odżywcze: minerały i witaminy.

W literaturze można przeczytać, jak gleba została wyczerpana przez ostatnie sto lat. Do podstawowych funkcji gleby należy jej udział w obiegu pierwiastków w przyrodzie. W glebie dokonuje się przemiana substancji mineralnych w organiczne i organicznych w mineralne. Rośliny pobierają z gleby mineralne składniki pokarmowe i wbudowują je w złożone związki organiczne, które przekazują następnie zwierzętom i ludziom. Obumarłe szczątki roślin i zwierząt, dzięki działaniu bytującego w glebie zespołu mikroorganizmów ulegają mineralizacji, czyli rozłożeniu na prostsze związki organiczne. Większość z tych związków pobierana jest przez nowe pokolenia roślin i uczestniczy w ten sposób w biologicznym obiegu substancji. Równowaga ta ulega zaburzeniu w wyniku działania człowieka. Do gleby użytkowanej rolniczo powraca tylko część składników zużytych na wytwarzanie masy roślinnej, głównie te, które znajdują się w korzeniach i resztkach pożniwnych. Znaczna ich część jest natomiast systematycznie odprowadzana i gleba staje się z roku na rok coraz uboższa. Dochodzi zatem do powstania nierównowagi, którą z jedzeniem dostają  ludzie i zwierzęta.

W wyniku tej nierównowagi organizmu otrzymuje niedostateczną ilość podstawowych składników mineralnych, które są niezbędne do zrównoważenia kwasowości środowiska organizmu, które naturalnie powstaje w wyniku procesów metabolicznych. Występuje zaburzenie równowagi kwasowo – zasadowej organizmu. Ta niepożądana „ kwasowość organizmu” powinna być zneutralizowana, tak aby nie uszkadzać tkanek i narządów, które pomagają w detoksykacji. Do zneutralizowania nadmiaru kwasu z organizmu potrzebne są zasady. Obecność substancji alkalicznych w ciele zapobiega wielu chorobom. Praktycznie wszystkie funkcje komórkowe w organizmie są bardzo wrażliwe na pH. Jeśli pH jest zbyt kwaśny, komórki zaczynają obumierać z powodu gromadzenia się w nich odpadów toksycznych. Wszystkie procesy chemiczne zachodzące w ciele mają idealne pH. Wiele badań dowodzi, że ludzie i ich psy o prawidłowym pH krwi cieszą się dobrym zdrowiem, podczas gdy ludzie i ich psy ze zbyt wysokim lub niskim pH znacznie częściej chorują. Już bardzo niewielka nierównowaga pH może powodować poważne choroby. Organizm robi wszystko, aby utrzymać równowagę pH i w razie konieczności uruchamia rezerwowe substancje alkaliczne – zwłaszcza wapń z kości i zębów – i wykorzystuje je do zwalczania kwaśnego środowiska. Ciągła demineralizacja może powodować osłabienie układu immunologicznego i pogorszenie stanu zdrowia, witalności i dobrej kondycji fizycznej.

W dzisiejszych czasach dostarczanie do organizmu minerałów jest często bardzo ograniczone, co wpływa na wiele procesów biochemicznych, a tym samym na ogólny stan zdrowia naszych pupili.

Ale gdy organizm ma zachowaną równowagę mineralną – poprzez zrównoważony sposób żywienia, które dostarcza wszystkich niezbędnych minerałów – jego  pH pozostaje w normie. Następstwem tego jest prawidłowo działający system odpornościowy, co jest podstawą dobrej kondycji fizycznej, dobrego zdrowia i żywotności.

Równowaga mineralna – niezbędna do życia i dieta zapewniająca tę równowagę są podstawową filozofią produktów oferowanych przez REICO.

2 thoughts on “Reico- Vital Systeme – równowaga mineralna”

Dodaj komentarz