Regulamin konsultacji Online

I. Postanowienia ogólne.

 1.  Właścicielem serwisu jest firma : edu – Format mgr Michał Czarnowski
  ul. Wyki 17/1, 75-329 Koszalin. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.psiediety.pl
  są zastrzeżone. 
 2. Właściciel serwisu jest usługodawcą w zakresie doradztwa żywieniowego i doboru naturalnych preparatów.
 3. Klientem (usługobiorcą) jest osoba, która zamawia usługę oferowaną przez serwis www.psiediety.pl
 4. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego
  regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.
 5. Klient ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub
  fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
  Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Właściciela serwisu.  

II. Obowiązki Klienta.

1. Zamawiający usługę, kontaktuje się wcześniej z Właścicielem serwisu o przesłanie formularza z pytaniami. W tym czasie ustalane są również koszty organicznych suplementów niezbędnych do przeprowadzenia dietoterapii.
             Konsultacje dietetyczne związane z dietoprofilaktyką i dietoterapią są bezpłatne.
 1. Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami (jest to wywiad żywieniowy), w którym zapisuje
  wszystkie spożywane pokarmy – tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dodatkowe przesłane przez usługodawcę. 
 2. Uruchomienie usługi (zawarcie umowy) następuje w momencie dokonania płatności wg cennika
  zamieszczonego na stronie.

III. Obowiązki usługodawcy.

 1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez klienta, usługodawca zobowiązuje się do ułożenia
  indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 10- 12 dni od momentu potwierdzenia płatności na koncie. 
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety zgodnej z dostarczonymi danymi poprzez wypełniony formularz wywiadu żywieniowego. 
 3. W czasie dietoterapii usługodawca wymaga stałego kontaktu z Klientem za pomocą poczty e-mail, SKYPE lub telefonicznie. Kontakt służy  do wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.

IV. Ochrona prywatności.

 1. Dane, które przesyłane są serwisowi www.psiediety.pl, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO):, wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z klientem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Wszystkie podane dane w formularzu zamówienia internetowej usługi dietetycznej będą wykorzystywane tylko w celu realizacji w/w usługi przez edu – Format mgr Michał Czarnowski

V. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną.

 1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne i układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych. Zamówienia przyjmowane i wysyłane są przez Internet drogą elektroniczną. Porady i usługi wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta.
  Informacja o cenach podane są w cenniku. 
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 3. W przypadku wątpliwości odnośnie zamówionej porady, Właściciel serwisu wysyła do klienta e-maila z prośbą o dodatkowe udzielenie informacji. 
 4. Porada, czy indywidualny jadłospis wysyłana jest w ciągu 10 – 12 dni. Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub mailowo aż do momentu wysłania zrealizowanej usługi. 

 VI. Odstąpienie od Umowy.
1. Na podstawie przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient ma prawo odstąpić od umowy korzystania z usługi bez podania przyczyny .
2. W razie odstąpienia od umowy, przed rozpoczęciem programu dietetycznego, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.

 

Zapraszamy do nowego sklepu - kliknij w menu - SKLEP! Zamknij