Regulamin konsultacji Online

I. Postanowienia ogólne.

 1.  Właścicielem serwisu
  jest firma : Profilaktyka Zdrowia Bogusława Czarnowska 
  ul. Wyki 17/1, 75-329 Koszalin. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.psiediety.blogspot.com
  są zastrzeżone. 
 2. Właściciel serwisu jest
  usługodawcą w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów
  dietetycznych. 
 3. Klientem (usługobiorcą)
  jest osoba, która zamawia usługę oferowaną przez serwis www.psiediety.blogspot.com
 4. Warunkiem korzystania z
  oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego
  regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
  Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.
 5. Klient ma prawo do
  pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub
  fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
  Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach
  komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie
  lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody
  Właściciela serwisu.  

II. Obowiązki Klienta.

1.     
Zamawiający usługę, kontaktuje się wcześniej z Właścicielem serwisu o przesłanie formularza z pytaniami. W tym czasie ustalane są również koszty organicznych suplementów niezbędnych do przeprowadzenia dietoterapii.
 1. Zamawiający wypełnia
  formularz z pytaniami (jest to wywiad żywieniowy), w którym zapisuje
  wszystkie spożywane pokarmy – tym samym dostarcza dane potrzebne do
  ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dodatkowe
  przesłane przez usługodawcę. 
 2. Uruchomienie usługi
  (zawarcie umowy) następuje w momencie dokonania płatności wg cennika
  zamieszczonego na stronie.

III. Obowiązki usługodawcy.

 1. Po spełnieniu powyższych
  obowiązków przez klienta, usługodawca zobowiązuje się do ułożenia
  indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 10- 12 dni od momentu
  potwierdzenia płatności na koncie. 
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje
  się do ułożenia indywidualnej diety zgodnej z dostarczonymi danymi poprzez
  wypełniony formularz wywiadu żywieniowego. 
 3. W czasie dietoterapii usługodawca
  wymaga stałego kontaktu z Klientem za pomocą poczty e-mail, SKYPE lub
  telefonicznie. Kontakt służy  do wymiany
  produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie,
  wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.

IV. Ochrona prywatności.

 1. Dane, które przesyłane są
  serwisowi www.psiediety.blogspot.com, a które mogą być
  danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
  ochronie danych osobowych
  (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr

  101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na
  potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z klientem, który je udostępnił.
  Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Wszystkie podane dane w
  formularzu zamówienia internetowej usługi dietetycznej będą wykorzystywane
  tylko w celu realizacji w/w usługi przez
  Profilaktyka Zdrowia Bogusława Czarnowska

V. Płatności.

 1. Cennik usług dietetycznych jest ważny od 1 lutego 2016 roku do odwołania.
 2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.
 4. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety i nie ma żadnego kontaktu z jego strony, wypełniony formularz ulega przedawnieniu.

VI. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną.

 1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne i układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych. Zamówienia przyjmowane i wysyłane są przez Internet drogą elektroniczną. Porady i usługi wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta.
  Informacja o cenach podane są w cenniku. 
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 3. W przypadku wątpliwości odnośnie zamówionej porady, Właściciel serwisu wysyła do klienta e-maila z prośbą o dodatkowe udzielenie informacji. 
 4. Porada, czy indywidualny jadłospis wysyłana jest w ciągu 10 – 12 dni. Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub mailowo aż do momentu wysłania zrealizowanej usługi. 

 VII. Odstąpienie od Umowy.
1. Na podstawie przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient ma
prawo odstąpić od umowy sprzedaży usługi bez podania przyczyny .
2. W razie odstąpienia od umowy, przed rozpoczęciem programu dietetycznego,
umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich
zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
3. W przypadku rezygnacji z programu dietetycznego, niezależnie od jego
rodzaju, po jego rozpoczęciu, a więc po odbyciu pierwszej konsultacji, opiekun
upoważniony jest do otrzymania zwrotu 30% ustalonej cennikiem kwoty. 

Zapoznaj się z usługami które moga pomóc Twojemu psu!