UWAGA!WAŻNE!

Informacje umieszczone w tym serwisie służą wyłącznie do celów informacyjno – edukacyjnych, a nie do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów traktowania różnych chorób. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny a nie reklamowy.

Celem jest promocja profilaktyki i utrzymanie zdrowia. W żadnym razie nie może zastąpić diagnozy lekarza. Aby walczyć z chorobą, należy ją dobrze poznać – tak skutki choroby wg. wyników badań jak i jej liczne, możliwe przyczyny, które tkwiły w organizmie wiele dni, miesięcy, a nawet lat.

Informacje zawarte w tym serwisie pochodzą z moich wieloletnich doświadczeń i przekonań oraz pozyskane są od moich pacjentów i opiekunów psów, którzy zwrócili się do mnie z prośbo o pomoc dla ich podopiecznych – przedstawiają mój osobisty pogląd w sprawie.

Serwis pisany jest zgodnie z KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez Zgromadzenie Narodowe – Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA – Art. 54.

1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.