Regeneracja organizmu psa według 5 żywiołów

Nowa progresywna metoda regeneracji zwrotnej powstała w oparciu o zasady terapii bioinformacyjnej i holistyczne podejście do człowieka. Korzysta ona z najnowszych doświadczeń psychotroniki, fitoterapii, homeopatii, krystaloterapii i biorezonansu. Nośnikiem bioinformacji jest wieloskładnikowy ekstrakt roślinny, skomponowany według określonego systemu tak, by doprowadzał wszystkie procesy życiowe w organizmie do stanu równowagi. Efektem tego jest całkowite wzmocnienie odporności organizmu psa oraz zharmonizowanie jego całego ciała. Każda roślina, minerał i pozostałe substancje, które można wykorzystać w regeneracji,działają najskuteczniej w określonym stopniu rozrzedzenia. Jest to główna zasada, w oparciu o którą tworzone są naturalne weterynaryjne preparaty. Preparaty bioinformacyjne powstałe na podstawie tej nowej metody działają na psi organizm jednocześnie na kilku poziomach. Roślinne substancje aktywnie wpływają bezpośrednio na organy ciała poprzez połączenia kanałów energetycznych, a składniki informacyjne przy pomocy biorezonansu likwidują przyczynę choroby już w polu informacyjnym. Dzięki efektowi współdziałania wykazują największą skuteczność. Organizm uzyskuje równowagę poprzez symptomy zwrotne wcześniejszych schorzeń.

Cały system regeneracji zwrotnej Energy tworzy pięć podstawowych preparatów regeneracyjnych o szerokim spektrum działania, które uzupełniają się wzajemnie i przeznaczone są do regeneracji wszystkich ważnych obszarów organizmu człowieka. Pod pojęciem działania “szerokospektralnego” rozumiemy fakt, że każdy preparat regeneruje kilka poziomów jednocześnie. Wielką zaletą jest twórcze wykorzystanie poszczególnych preparatów i prostota systemu, co sprawia że każdy może sam profilaktycznie troszczyć się o własne zdrowie.

Podstawowe zasady

Rysunek przedstawia granice, w obrębie których pies może się poruszać aby być zdrowym. W chwili przekroczenia granicy harmonii, spowodowanej wieloma czynnikami pies wkracza w stan choroby. Wpływ negatywnych czynników sprawia, że harmonia w jego organizmie słabnie. Jeżeli negatywny stan trwa dłużej, organizm przechodzi do stanu przewlekłego, stałej dysharmonii. Głęboki niedobór energetyczny i dysharmonia przejawiają się syndromem posmutnienie i szeregiem innych poważnych chorób.

Początki dysharmonii i choroby rozpoczynają się zawsze w zaburzeniach energetyki organizmu. Bez odpowiedniej ilości energii nic nie działa prawidłowo,nic nie jeździ, nic się nie porusza. Dlaczego więc świat biologiczny miałby być wyjątkiem, dlaczego nie miałyby w nim rządzić prawa energii? Chodzi o zrozumienie podstawowej zasady egzystencji zwierzęcia i jego życia we wszechświecie. Nawet wszechświat nie może istnieć bez energii! Dawne cywilizacje wychodziły z takiego założenia już przed tysiącami lat. Ich naturalna wiedza i sposoby regeneracji człowieka funkcjonowały na wysokim poziomie, nie tylko na wschodzie.

Chińczycy posiedli wiedzę o strukturze energetycznej człowieka, i wiedzieli, że dokładnie tak, jak istnieje obieg krwionośny czy limfatyczny, organizm ludzki posiada również obieg energetyczny.To samo odnosi się do naszych pupili.

Tak jak płynie krew w żyłach i tętnicach, przepływa energia przez specjalne kanały energetyczne – meridiany. Niektórzy ludzie nie są wystarczająco przekonani o istnieniu dróg energetycznych, pomimo iż wiadomości na ten temat pojawiają się już w kilku medycynach wschodnich. Kanały i punkty nazywane są, co prawda, inaczej, ale to najważniejsze zawsze się zgadza, czy to w medycynie chińskiej, hinduskiej czy innej.

Naukowcy francuscy udowodnili, że meridiany (kanały energetyczne) rzeczywiście istnieją. W miejscach, gdzie powinny się znajdować, wstrzyknęli pod skórę substancję radioaktywną i dzięki scyntygrafii wiedzieli, że organizm ludzki przeplata dwanaście meridianów jak doskonały “układ rzeczny” – dokładnie w tych miejscach, które tradycyjna medycyna chińska zna już od trzech tysięcy lat.

Jedną z podstawowych zasad filozofii chińskiej jest współpraca dwóch energii –jing i jang, symbolizowane są one kosmiczną zasadą monady. (patrz rys.2)

Rys. 2 – Symbol harmonii “jing i jang”

Jing i jang symbolizują dwie przeciwstawne energie,które tworzą całość. Każda z tych dwóch sił zawiera w sobie początek tej drugiej, którego nigdy nie da się stłumić, a jedna energia bez drugiej nie mogłaby się przejawić.

Symbol przedstawia ciągłą zmianę, której wszystko podlega i przekształca się zawsze w zupełną odwrotność, jak np. ciepło w zimno lub wzrost w rozpad.

Część ciemna przedstawia pasywną zasadę żeńską jin,którą charakteryzuje kobiecość, wrażliwość, intuicja a w postępowaniu nie jednokrotnie mądrzejsza taktyka wyczekiwania. Odwrotnością jest jednak ekspansywny wybuch, cecha jasnej części monady – aktywna energia jang, typowa dla zasady męskiej. Charakterystyczne dla niej jest dynamiczne i szybkie otwarcie na zewnątrz, agresywność, myślenie analityczne. Jest siłą napędową przemian.

Zasada 5 elementów

Według nauk starożytnych Chińczyków we wszechświecie istnieje pięć podstawowych typów energii, które wpływają na jego skład,współpracę energetyczną planet a w efekcie również Ziemi. Chińczycy znaleźli na naszej planecie ich jakościowo zgodne symboliczne oznaki,wyrażone pięcioma elementami – ogień, woda, metal, drzewo i ziemia.Pięć elementów odzwierciedla się w różnych oznakach świata materialnego, tak samo jak w życiu człowieka. Człowiek (mikrokosmos)jako element wszechświata (makrokosmosu) łączy w sobie wszystkie pięć elementów w określonych kombinacjach. One wpływają na jego równowagę psychiczną, emocjonalną i stan zdrowia.

Rys.3 – Rozeta Pentagramu – Schemat piątki wszechobecnych sił napędowych (elementów) wg tradycyjnej filozofii i medycyny chińskiej, które połączone są trzema stosunkami wzajemności –tworzenie, destrukcja i panowanie. Współdziałanie sił – drzewa, ognia,ziemi, metalu i wody – oznacza harmonię przynoszącą zdrowie.

Rozeta pentagramu jest schematem energetycznego programu organizmu. Przedstawia stosunki pomiędzy dynamiką przyrody a dynamiką ludzkiego organizmu. Strzałki pokazują, jak wpływają na siebie wzajemnie poszczególne elementy.

Każdy element wytwarza energię dodatnią dla tego następnego, a w kierunku przeciwnym co drugą pozycję, działają destrukcyjnie. Strzałki wewnętrzne przedstawiają tzw. strefę panowania bądź rozgwiazdę energetyczną, która demonstruje sytuację, że wszystko zależy od wszystkiego.

W symbolicznej rozecie każdemu elementowi przyporządkowano konkretny organ i jego parzystego współpracownika, pierwiastek, właściwość, zmysł, porę roku i preparat z grupy koncentratów Pentagramu© i infokosmetyki Energy. Tych pięć podstawowych preparatów Pentagramu© przedstawia działanie na pięć poziomów organizmu (pięć stopni do zdrowia), a swymi właściwościami pokrywa wszystkie dwanaście podstawowych kanałów energetycznych (meridianów) co wpływa na procesy detoksykacji i regeneracji organizmu człowieka. System pięciu elementów i ich wzajemnego wpływu ułatwia zrozumienie całej zasady Pentagramu preparatów Energy a rysunek nr 2 w prosty sposób posłuży jako instrukcja podczas regeneracji.

Szczegółowy opis elementów i poszczególnych pierwiastków:

DRZEWO 

symbolizuje wzrost i budowę substancji

Organy: wątroba – pęcherzyk żółciowy

Produkt Energyvet – Regavet

Kolor: zielony, niebieskawy

Smak: kwaśny

Cecha: gniew, złość, agresja, wytrwałość

Wskaźnik: oczy

Pora roku: wiosna 15.02. do 14.05.

Zmysł: wzrok

Klimat: wiatr

OGIEŃ

reprezentuje ciepło, żar

Organy: serce – jelito cienkie

Produkt Energyvet: Korovet

Kolor: fioletowy, czerwony

Smak: gorzki

Cecha: radość, obawy, lęk

Wskaźnik: język

Pora roku: lato 15.05. do 14.07.

Zmysł: mowa, dotyk

Klimat: ciepło

ZIEMIA

symbolizuje przyjmowanie, ale jest również elementem niszczącym

Organy: śledziona – trzustka – żołądek

Produkt Energyvet: Gynevet

Kolor: żółty, brązowy

Smak: słodki

Cecha: sympatia, dociekliwość, niepokój, napięcie nerwowość, pedanteria

Wskaźnik: pysk

Pora roku: przełom lato – jesień 15.07. do 14.09.

Zmysł: smak

Klimat: wilgoć

METAL

symbolizuje twardość, ekspansywność i obronę

Organy: płuca – jelito grube

Produkt Energyvet: Virovet

Kolor: czerwony, biały

Smak: pikantny

Cecha: przygnębiający smutek, niepokój, poczucie sprawiedliwości, drażliwość, płaczliwość

Wskaźnik: nos

Pora roku: jesień 15.09. do 14.11.

Zmysł: węch

Klimat: susza

WODA

reprezentuje element płynny, ruchomy, wykluczający

Organy: nerki – pęcherz moczowy

Produkt Energyvet: Renovet

Kolor: czarny, ciemnoniebieski

Smak: słony

Cecha: strach, obawy, duma, mądrość

Wskaźnik: uszy

Pora roku: zima 15.11. do 14.02.

Zmysł: słuch

Klimat: chłód

Przykłady pomagające lepiej zrozumieć połączenie poszczególnych elementów przyporządkowanych do elementów:

  • niewłaściwa praca nerek u psa przejawia się na zewnątrz organizmu strachem i lękliwością
  • Uszkodzenie wątroby może się z kolei przejawiać agresją, złością i problemami z oczami.

 Przyczyna zaburzenia nie zostanie jednak usunięta, tkwi ona bowiem w osłabieniu wątroby.Opisane objawy występują u psów, którym aplikowano silne leki, mające negatywny wpływ na wątrobę.

Stosunki między poszczególnymi organami

Wszystkie organy w organizmie człowieka jak i psa są połączone i wpływają na siebie wzajemnie. Zgodnie z zasadą medycyny chińskiej tworzą wzajemnie powiązane pary, gdzie jeden organ jest głównym a drugi organem roboczym i oczyszczającym. Osłabienie jednego organu zawsze oznacza również chorobę organu parzystego. Trudno jest zrozumieć ich wzajemną zależność, szczególnie ciężko dopuścić myśl, że istnieją nie tylko w parze, ale i w całym kręgu (rozecie).

Istnieje szereg stosunków, nie tylko pomiędzy organami, ale również między poszczególnymi układami. Wszystko, co dzieje się wewnątrz, w określony sposób odbija się na zewnątrz. Obserwując objawy zewnętrzne, można ocenić stan organów wewnętrznych i w ten sposób również zrozumieć przyczynę choroby. Stąd bardzo często wypytuję opiekunów o niepokojące objawy, które pojawiają się u ich pupili.

Należy zapamiętać, że zaburzenia energetyczne poszczególnych organów pojawiają się na ich drogach energetycznych i strefach odruchowych. By głębiej zrozumieć tę problematykę, należy zapoznać się z drogami energetycznymi w organizmie tak, jak są one znane w tradycyjnej medycynie chińskiej.Jeśli bowiem na drodze energetycznej widoczne są oznaki dysharmonii – ból może np. przejawić się nie tylko w obszarze organu, któremu odpowiada określona droga, ale również na całej jej długości. Kiedy poznamy te drogi energetyczne, nie zaskoczy nas fakt, że problemy określonego organu wystąpią zupełnie gdzie indziej i w inny sposób, niż można by oczekiwać kierując się anatomią.

Przykłady

  • Pomiędzy płucami a wątrobą, które są organem parzystym pęcherzyka żółciowego, istnieje powiązanie. Jeśli u psa stwierdzono problemy z pęcherzykiem żółciowym, który jest organem parzystym wątroby, powinno się najpierw zająć jego płucami. Obowiązuje to również w drugą stronę.
  • Przy problemach z nerkami znów należy zwrócić uwagę na wątrobę. Wątroba i nerki tworzą w organizmie swoistą baterię, gdzie wątroba przedstawia biegun “+” a nerki biegun “- “. Poza tym te dwa organy są podstawowymi filarami detoksykacji organizmu. Przy uszkodzeniu wątroby, nerki zwiększają swoją pracę, ponieważ detoksykacja musi być zachowana, by organizm nie zadławił się szkodliwymi produktami. Zależność ta obowiązuje także odwrotnie.
  • Ważna zależność istnieje również pomiędzy organami płciowymi a psychiką, gdzie wszelkie problemy w sferze płciowej negatywnie przenikają do psychiki zwierzęcia. Co jednak nie powinno kończyć się strylizacją zwierzęcia, a tylko jego leczeniem
  • Jeśli skóra naszego kudłatego przyjaciela nie jest gładka, a i sierść wydaje się matowa należy szukać przyczyny tego stanu wewnątrz organizmu i jest zależna od dobrego funkcjonowania wątroby i nerek. Nie wystarczą  zatem kąpiele w specjalistycznych szamponach.

Pozwól zatem, że dzisiejszy artykuł zakończę cytatem, który każdy Opiekun powinien zapamiętać:

Na podstawie – Energyvet Polska

Życzę Tobie i Twojemu psu dużo zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *