Koncepcja żywienia koni

Dziko żyjący przodek współcześnie udomowionego konia żywił się głównie różnorodną roślinnością, dostępną w tamtejszym środowisku. Ponadto trawy i zioła rosły w glebie, która nie była wyjałowiona wskutek intensywnych upraw rolnych oraz nie ulegała niszczącemu wpływowi środowiska.

Dążymy do zdrowego karmienia naszych zwierząt domowych. Nie zapewni tego jednak dodawanie do pasz wyłącznie przemysłowo przetworzonych surowców oraz niewielkiej ilości składników mineralnych. Nie da się ponadto niczym zastąpić wysokowartościowych składników zawartych w ziołach, zjadanych przez dzikich roślinożerców. Dlatego też w naszych dodatkach do pasz wykorzystujemy różnorodne mieszanki naturalnych ziół.

Nie wykorzystujemy jednak całej rośliny pastewnej, lecz jedynie jej najcenniejsze komórki. Celuloza ścian komórkowych oraz włókna roślin mogą być strawione przez układ pokarmowy konia, lecz w całkowitym bilansie energetycznym te niewielkie ilości odgrywają jedynie podrzędną rolę. Z drugiej strony jednak są one zarówno dla zwierzęcia jak i dla nas cennym składnikiem balastowym. Dlatego rośliny w naszych mieszankach ziołowych poddawane są specjalnemu procesowi rozwłóknienia, a następnie mechanicznemu rozdrabnianiu komórek roślinnych w temperaturze nie wyższej niż 36 stopni. Przetworzone w ten sposób komórki roślinne zapewniają organizmowi zwierzęcia łatwe i szybkie wchłanianie cennych składników odżywczych.

Poprzez wykorzystanie roślin z różnych regionów oraz mieszanek wodorostów jak również wyselekcjonowanych gatunków alg, zapewniamy wzbogacenie pożywienia dla koni w pierwiastki śladowe i mikroelementy, które są niezbędne dla optymalnej witalności tych zwierząt. Dla zbilansowania pożywienia opracowano 13 różnych dodatków paszowych, dzięki którym można od początku, w dużym stopniu ograniczyć, wyeliminować lub uniknąć niedoborów związanych z wysokimi wymogami oraz indywidualnymi potrzebami tych zwierząt.

 

Wszystkie produkty ziołowe dla koni są dostępne w pojemnikach wielokrotnego otwierania i zamykania, chroniących przed utratą cennych ziołowych składników.

Dołączona do pojemnika miarka pokazuje ilość w mililitrach. Zachęcamy by przed pierwszym podaniem zaleconej dawki, zważyć ją w gramach, wsypać do miarki i oznaczyć.